ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ/qimirruat

Old book bindings.jpg

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦEdit

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᖃᓕᕋᐅᑎ ᐊᓪᓚᑐᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ. ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.

qimirruatEdit

qimirruat qaalirauti alltuq iluani titirarvikhaq. qimirruat unikkaavuk Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik.