ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ/qimirruat

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓐᓂᖅᑐᖅ ᒥᑦᓯ ᑐᑭᐊ ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ.
qimirruat unniqtuq mitsi tukia qimirruat.

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ Edit

ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᖃᓕᕋᐅᑎ ᐊᓪᓚᑐᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ. ᕿᒥᕐᕈᐊᑦ ᐅᓂᒃᑳᕗᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ.

qimirruat Edit

qimirruat qaalirauti alltuq iluani titirarvikhaq. qimirruat unikkaavuk Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik.