ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ

Svenska spåkets utbredning.png

ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ (ᔅᕗᓐᔅᑭᑐᑦ: “svenska") —ᐅᖃᖅᑐᖅ ᔅᕗᕆᑭ.