ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ/sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik

ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃEdit

ᓯᕗᓕᐅᖅᐹ ᐊᓪᓚᒍᑎ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖃᖓ ᓯᓚᕐᔪᐊᒥᐅᑦ ᓱᑦᖃᐃᐳᖅ ᐃᓗ ᐊᒻᒪ "dinosaur" ᐊᑭᓐᓇᑰᖅᑐᖅ ᓄᓇ

sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunikEdit

sivuliuqpaa allaguti qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik tamatumani ganga silarjuamiut sutqaipuk ilu amma "dinosaur" akinnakuuqtuq nuna.