ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ/piruqtusajaq

ᐅᓄᕐᓂᖅ ᐊᓯᐊᖑᔪᑦ ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᖅ/unurniq asiangujut piruqtusajaq qanuittuuniq

ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅEdit

ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᓴᓂᓕᐊᖅᑐᖅ ᐃᓚ ᐱᕈᖅᑐᓴᔭᖅ ᐱᓕᒃ ᐅᓱᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᑦᓱᒃ. ᐱᐅᓴᖅᐳᖅ ᐊᐃᑦᑑᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᖅᓴᖅ. ᐱᔪᖕᓇᖅᑐᖅ ᑕᓯᒋᕗᖅ ᓇᒧᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓗᐊᓂ ᓯᓚ

piruqtusajaqEdit

piruqtusajaq saniliaqtuq ila piruqtusajaq pilik usuk amma utsuk. piusaqpuq aittuusiat amma taqsaq. pijungnaqtuq tasigivuq namutuinnaq iluani sila.