ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ

Liège (11).JPG

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅEdit

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒋᕚ ᐃᓅᓯᖃᑦᑎᐊᕋᓱᒍᓐᓇᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑕᖅᓴᓕᖅᐹ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓂᑯᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓕᐅᕐᕕᒃ.

ilinniaqtuliriniEdit

ilinniaqtuliriniq pilirijjusiq ilinniarutigivaa inuusiqattiarasugunnarutiit nalliusimajuq amma taqsaliqpaa amma Qaujisarniq titiqqatigut qanuiliuqtauqattarnikunik iluani ilinniarutiksaliurvik.

ᐅᑉᔭᒃᐳᖅ/upjakpuqEdit

ᑕᑯᓴᖅᐹ/tasukaqpaaEdit